مدیریت امنیت جونیپر (juniper)

نرم افزار مدیریت امنیتی مقیاس پذیر و پاسخگو

مدیریت امنیت فضای Junos جونیپر یک محصول مدیریت امنیت شبکه جونیپر است که سیاست مدیریت شبکه ی مقیاس پذیر و با بازدهی بالا ارائه می دهد.

security-director

نرم افزار مدیریت امنیتی مقیاس پذیر و پاسخگو جونیپر

در محیط پیچیده ی امروزی، اگر راه حل های مدیریتی کند، فاقد انتقال مستقیم، و محدود در سطح کنترل باشند، مدیریت امنیتی شبکه می تواند بسیار وقت گیر و پر خطا بشود.

مدیریت امنیت فضای Junos Juniper سیاست مدیریت امنیت را از طریق یک رابط مبتنی بر وب متمرکز که در سراسر خطرات رو به پیشرفت و قدیمی اجرا می شود تامین می کند. به عنوان یک برنامه بر روی فضای پلتفرم Junos جونیپر ، مدیریت امنیتی میزان بالایی از امنیت، کنترل سیاست گرانول و وسعت سیاست ها در سراسر شبکه بدست می دهد و کمک می کند ادمین ها بتوانند به سرعت تمامی فازهای سیاست های امنیتی برای فایروال، هوش امنیتی (اعمال نفوذ تهدید از Spotlight Secure Cloud برای محافظت در برابر حملات برنامه های وب، دستورها و تهدیدهای کنترلی، بات نت ها، و فیدهای داده های محلی). مدیریت یکپارچه تهدیدات جونیپر (UTM)، سیستم جلوگیری از نفوذ جونیپر (IPS)، AppFW، Juniper VPN و ترجمه ی آدرس شبکه (NAT).

ویژگی ها

  • قیاس سیاست امنیتی در سراسر خروجی های سری خدمات شبکه Juniper SRX یا مدیریت موارد LSYS بر روب یک دستگاه SRX Series
  • پیکربندی مرکزی و مدیریت نرم افزار امنیتی (به عنوان مثال، AppSecure)، دیوار آتش جونیپر ، اطلاعاتی امنیتی (بری محافظت دربرابر حملات وب، C&C، و فعالیت بات نت ها)، سیاست های امنیتی VPN، IPS Juniper و NAT از طریق یک رابط مدیریت مقیاس پذیر
  • تعریف و اجرای سیاست های کنترل استفاده از برنامه های کاربردی خاص مانند فیس بوک، پیام های فوری، و جاسازی شده ویدجت های شبکه های اجتماعی از طریق مدیریت AppFW
  • استفاده مجدد سیاست های امنیتی در Juniper Junos Space Security Director برای دقت بیشتر در امنیت، یکپارچگی و انطباق
  • ایجاد زیرساخت برای نوآوری در مدیریت بیشتر در سراسر شبکه از طریق ادغام پلتفرم مدیریت فضای شبکه Junos