فایروال جونیپر SRX210 (Juniper SRX210 Firewall)

برای ایمن سازی مکان های شرکتی توزیع شده کوچک ایده ال است.

گزینه های اتصال بی سیم 3G و باسیم، دروازه خدمات SRX210 را به عنوان یک گزینه ایده ال برای مکان های شرکتی توزیع شده کوچک ساخته اند.

vSRX

فایروال جونیپر Firewall Juniper SRX210 امنیت شبکه توزیع شده کوچک

دروازه خدمات SRX210، امنیت، مسیریابی، و اتصالات WAN را مستحکم می کند و از IPsec VPN 850 مگابیت بر ثانیه و IPS 85 مگابیت بر ثانیه در یک افزاره ای که قادر است در یک رک به صورت موازی قرار گیرد، پشتیبانی می کند. دروازه خدمات SRX شبکه های Juniper قادر است حفاظت فایروال نسل بعدی را با آگاهی برنامه و کنترل های مبتنی بر نقش کاربر، به علاوه به علاوه گزینه های مدیریت متحد تهدید در بهترین نوع (UTM) و کنترل دارایی های تجاری شما را بر قرار کند. با اتصال بی سیم 3G و باسیم، دروازه خدمات SRX210 به عنوان یک گزینه ایده ال برای مکان های شرکتی توزیع شده کوچک شناخته شده اند.

ویژگی ها

  • ابزارهای خوب سوئیچینگ، مسیریابی و امنیت قادرند به صورت اقتصادی برنامه ها و سرویس های جدید را با اتصال ایمن انجام دهند.
  • آرایشات منعطف آن، قادر است از هزاران کاربر پشتیبانی کند.
  • اپلیکیشن AppSecure Suite، رنج وسیعی از برنامه ها را ایمن می کند.
  • بخش بندی امنیت شبکه، نواحی مختلف را برای VLAN، IPsec VPN و روترهای مجازی برای زیرگروه های داخلی، خارجی و DMZ فعال می کند.
  • مدیریت متحد تهدید یکپارچه (UTM)، تنظیمات امنیت معین را برای سایت، فعال می سازد.
  • فعال سازی سرویس، در هر زمانی به تهدیدات جدید پاسخ سریعی می دهد.