فایروال مجازی vSRX

فایروال با عملکرد بالای نسل بعد برای ایمن کردن محیطهای مجازی و ابر.

فایروال vSRX، امنیت پیشرفته و توانایی های مدیریت چرخه عمر اتوماسیون برای شرکت ها و ارائه دهندگان خدمات را انتقال می-دهد. سریع ترین پلت فرم امنیت مجازی، vSRX، افزایش 17 گیگابیت بر ثانیه ای فایروال را با استفاده از دو CPU مجازی مهیا می-کند و محافظت ایمن و مقیاس پذیر در ابرهای خصوصی، عمومی و هیبرید را فراهم می کند.

vSRX

فایروال مجازی جونیپر Firewall Juniper vSRX مناسب برای سیستم های ابری

مرکز داده ها به طور چشمگیری بر روی مجازی سازی سرور تکیه می کنند تا سرویس ها را با سرعت بیشتر و بازدهی بالاتر از قبل انتقال دهد. اما با مجازی سازی، ریسک های امنیتی جدیدی پدیدار می شود.

این حساس پذیری ها به دنبال یک راه حل جدیدی برای امنیت است، راه حلی که می تواند سرعت را به همراه تهدیدات ظاهرشده نگه دارد در حالی که چابکی، الاستیسیته و پس اندازهای هزینه ها که به دنبال مجازی سازی و محیط های ابر می آید، را فراهم می کند بدون اینکه قابلیت اطمینان، رویت پذیری و کنترل را از دست بدهد.

فایروال vSRX به این چالش پاسخ می دهد. با پیشنهاد همان ویژگی های امنیت پیشرفته و فایروال مرکزی را در افزاره های سری SRX فیزیکی ما، vSRX یک راه حل امنیت مجازی یکپارچه و کامل مهیا می کند که شامل فایروال مرکزی، شبکه مستحکم، خدمات امنیتی پیشرفته در لایه های 4-7 و توانایی های مدیریت چرخه عمر اتوماسیون شده.

ویژگی ها

  • همان ویژگی ها جونیپر سری SRX را در به شکل مجازی فراهم می کند تا محیط های ابری و مجازی را ایمن کند.
  • از پلت فرم های VMware ESXi و KVM همانند ارکستراسیون با ارکستراتور vRealize و OpenStack فراهم می کند.
  • توان عملیاتی فایروال تا به اندازه 17 گیگابیت بر ثانیه با استفاده از فقط دو CPU مجازی، که آن را تبدیل به پر بازده ترین فایروال مجازی در صنعت کرده است و همچنین بهترین عملکرد و پایین ترین هزینه کلی مالکیت را دارد.
  • اتصال مستحکم و ویژگی های مسیریابی شامل Ipsec، NAT و مسیریابی پیشرفته را ارائه می کند.
  • UTM مجازی خاص، IPS، و خدمات فایروال نسل بعدی Appsecure 2 را برای چارچوب حفاظت از تهدید جامع، یکپارچه می کند.
  • قابلیت اطمینان بماموریت-بحرانی را برای تداوم کسب و کار با پشتیبانی برای گزینه های گسترش با دسترسی بالای فعال/فعال و فعال/غیرفعال را فراهم می کند.
  • چرخه عمر ماشین مجازی را از تدارک برای انهدام با هدایت کننده فضای مجازی Junos، ماشینی می کند.
  • مدیریت سیاست امینت سازگار و متمرکز را در طول فایروال های فیزیکی و مجازی در هدایت کننده فضای مجازی Junos تضمین می کند.
  • از SDN و NFV در یکپارچه سازی با COntral، OpenContrail، و راهحل های SDN شخص ثالث پشتیبانی می کند.